Home » Istoric

Istoric

Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploieşti

– 1838,  septembrie 15 – data fixată de Eforia Şcoalelor pentru începerea cursurilor cu candidaţii de învăţători. La Ploieşti cursurile au început probabil, la 1 septembrie, deoarece, la 3 septembrie se prezentaseră deja, la Şcoala Naţională 43 de candidaţi, iar o lună mai târziu când ele funcţionau , organizat numărul se ridicase la 80;

– 1866, decembrie 12 – se constituie Secţiunea Prahova a Societăţii pentru Învăţătură a Poporului Român, care hotărăşte înfiinţarea unei Şcoli Pedagogice Ploieşti;

1868, secţiunea din Prahova a Societaţii pentru învăţătura poporului român s-a înfiinţat la Ploieşti o şcoală normala pentru învăţători, o şcoală întreţinută din fondurile acestei societăţi .La 8 februarie 1868 s-a facut inaugurarea oficială a Şcolii Normale de băieţi.

Pentru oraşul Ploieşti această inaugurare s-a transformat înt-un adevarat eveniment cultural, participând nu numai întreaga intelectualitate locală şi toţi membrii Secţiunii, ci şi un număr mare de cetăţeni dintre meseriaşi, negustori, gospodine. Ecoul pe plan naţional este dat de prezenţa lui I. Heliade –Rădulescu, aflat în ultimii ani ai vieţii. Conducerea şcolii normale a fost deţinută de: I.P.Eliade 1868/1869 ;1877/1886 şi Zaharia Antimescu 1869/1877;

– 1918,  noiembrie 10, se înfiinţează Şcoala pregătitoare de fete pentru învăţătoare la Gherghiţa, unde directoare este numita d-na Maria Antoniade;

– 1919,  septembrie 1, Şcoala pregătitoare se transformă în Şcoală normală, iar începând cu 16 septembrie 1919 va lua fiinţă şi Scoala de aplicaţie având ca învăţătoare pe Victoria C. Rigu şi Adela C.C. Ioan ;

– 1920,  septembrie 18, Şcoala normală îşi va începe cursurile în localul în care funcţionează astăzi, primind numele Regina Maria;

-In urma reformei învăţământului din 1948 Şcoala Normală devine Scoala medie pedagogică de învăţătoare de 4 ani, ulterior Şcoala Pedagogică nr. 1 care va funcţiona, în acelaşi local,în perioada 1949 – 1956 ;

-1949, septembrie 1 – Liceul Industrial de Fete din Ploieşti se transformă în Şcoală Pedagogică de Educatoare, ulterior Şcoala Pedagogică Nr. 2;

-1954, septembrie 1 – Şcolile Pedagogice Nr. 1 şi Nr. 2 se unifică, transformându-se în Şcoala Medie de Cultură Generală Nr. 3;

-La 30 august 1969 se înfiinţeaza Liceul Pedagogic de invăţători şi educatoare prin dispoziţia Inspectoratului Scolar al Judeţului Prahova nr. 136/ 1969, care va funcţiona în anul şcolar 1969-1970, în localul Scolii generale nr. 17 Ploieşti . In perioada 1970/ 1974 Liceul Pedagogic a functionat într-o clădire nou construită din str. Bobâlna nr 44 . Incă din 1972 s-au făcut demersurile şi s-au primit aprobările pentru ca liceul să primească fondurile necesare pentru o nouă construcţie, dar în incinta vechii Scoli Normale din str. Fr. Engels nr 7;

1974, septembrie 1 – Liceul Pedagogic are un local nou modern, situat în str. Friederich Engels, nr. 7 (în prezent str. Nicolae Iorga, nr. 7);

-1976, vara – se infiinţează şi funcţionează în cadrul liceului o grădiniţă de aplicaţie;

-1984, septembrie 1 – liceul începe să-şi constituie secţia de filologie-istorie;

– 1988, octombrie 20-21 – sărbătorirea a 150 de ani de învăţământ pedagogic în oraşul Ploieşti;

– 1991 – se desfiinţează secţia de filologie-istorie;

– 1999, septembrie – liceul primeşte elevi la filiera teoretică, specializarea filologie şi filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea instructori activitati extraşcolare;

– 2001 – se reînfiinţează specializarea învăţători-educatoare, profil pedagogic;

– 2003 – se înfiinţează clase cu predare bilingvă pentru limbile engleză, spaniolă, germană, si predare intensivă pentru italiană;

– 2004 – se înfiinţează clase de matematică –informatică şi matematică – informatică bilingv engleză;

– 2006 – se desfiinţează specializarea învăţători-educatoare; se înfiinţează clase cu profil pedagogic specializarea pedagog şcolar şi bibliotecar documentarist;

– 2008, septembrie 1 – are loc personalizarea liceului, Liceul Pedagogic devine Liceul Pedagogic ”Jean Monnet” Municipiul Ploieşti

– 2009, mai 9 – liceul devine Colegiul Naţional „Jean Monnet” Municipiul Ploieşti

2019, septembrie 1 – liceul devine Colegiul Naţional Pedagogic  „Regina Maria” Municipiul Ploieşti