Acasa

”Viitorul este un edificiu misterios pe care îl construim astăzi pentru mâine; să-l făurim deci din ceea ce avem mai bun în suflet, să-l făurim cu dragoste!”

        Misiunea  Colegiului National „Jean Monnet” Ploiesti  este aceea de a sprijini demersul didactic, în scopul îmbunătăţirii activităţii, al formării continue a cadrelor didactice şi al atingerii de către elevi a nivelului optim de performanţă, aspecte care să permită realizarea finalităţilor generale ale învăţământului preuniversitar românesc.

        Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene. Ţintele strategice urmărite :

  • Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate;
  • Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev;
  • Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;
  • Promovarea imaginii şcolii noastre pe plan local, naţional şi internaţional.

 ECDLSigla Centrul excelentaCENTRU DE EXCELENTA

BIOLOGIE CLS a -IX -a

CHIMIE CLS  a – VIII -a

 

PLAN DE SCOLARIZARE ANUL SCOLAR 2015-2016 aici

ELEVII CALIFICAŢI LA FAZA NAŢIONALĂ 

A OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  2015-2016 aici

CONCURSUL DE CHIMIE ”NOI ȘI CHIMIA?!” CLASA a VII-a  aici

 

PROGRAMARE CANDIDATI PENTRU SUSTINEREA PROBEI DE APTITUDINI MUZICALE SI INTERVIU 27 mai 2015  aici

ADMITERE IN INVATAMANTUL  LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016

PROGRAM DE PREGĂTIRE   PENTRU PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ aici