Acasa

 

 

”Viitorul este un edificiu misterios pe care îl construim astăzi pentru mâine; să-l făurim deci din ceea ce avem mai bun în suflet, să-l făurim cu dragoste!”

    

        Misiunea  Colegiului Naţional  Pedagogic „Regina Maria” Ploieşti  este aceea de a sprijini demersul didactic, în scopul îmbunătăţirii activităţii, al formării continue a cadrelor didactice şi al atingerii de către elevi a nivelului optim de performanţă, aspecte care să permită realizarea finalităţilor generale ale învăţământului preuniversitar românesc.

        Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene.

        Ţintele strategice urmărite :

 • Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate;
 • Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev;
 • Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;
 • Promovarea imaginii şcolii noastre pe plan local, naţional şi internaţional.

ECDL

 

CENTRU DE EXCELENŢĂ

Centru de excelenta

 

 

BIOLOGIE cls.  VIII_IX  – coordonator prof. Tanur Iuliana

CHIMIE cls.  a  XII -a  – coordonator prof. Ionescu Lucia

FIZICA  cls.  a  VII -a – coordonator prof. Isaiu Lucia

 

 

 

 

Noutăţi

 

 

 

 

 

 

 

 • Condiţii specifice în vederea ocupării posturilor didactice/ catedrelor vacante în etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

 

 • Olimpiada de pedagogie și psihologie – etapa județeană – 29.02.2020

Rezultate finale

Anunț contestații

Rezultate înainte de contestații

Repartizare săli

 

 • Olimpiada de limbi romanice– etapa județeană –

Anunț contestații

Rezultate parțiale olimpiada județeană de limba italiană

Rezultate parțiale olimpiada județeană de limba spaniolă

Repartizare săli

Rezultate finale – limba spaniolă

Rezultate finale – limba italiană

 

 • Olimpiada de limba germană modernă – etapa județeană – 29.02.2020

Rezultate parțiale

Anunț

Repartizare săli

Criterii de calificare a elevilor la etapa națională

 

 • Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

Anunț

Criterii generale și specifice de departajare

Precizări privind înscrierea în clasa pregătitoare

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021

 

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de Analist Programator

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de Paznic-perioadă determinată

 

Criterii de calificare a elevilor la etapa națională a Olimpiadei de Limba Germană Modernă

 

Conferința Națională a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România

Planificare consultații cu părinții Semestrul II, an școlar 2019-2020

Anunț + Cerere înscriere Curs de pregătire psihopedagogică si metodică a maiștrilor instructori

TABEL CU ELEVII PARTICIPANȚI LA CONCURSUL INTERJUDEȚEAN “NOI ȘI CHIMIA”

CONCURSUL  NAȚIONAL  DE  CHIMIE ”NOI  ȘI  CHIMIA?!”  CLASA a VIII-a

Anunţ – Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat cantină

 

Colegiul Naţional Pedagogic “Regina Maria” Municipiul Ploieşti anunţă înscrierea în competiţia naţională EUROSCOLA, ediţia a XII-a (2019-2020), care se va desfăşura sub titlul generic “Educaţia schimbă vieţi”.  Proiectul campaniei noastre de informare se intitulează “Educaţia, sursă inepuizabilă de dezvoltare” şi este implementat de elevii clasei a IX-a P1 şi a XII-a GF.

 

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de pedagog

Programul Național Săptămâna “Școala altfel”

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2019-2020

STRUCTURA ANULUI  ŞCOLAR  2019-2020

 

Arhivă

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de bucătar

Anunț Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunț pentru candidații admiși la probele de aptitudini

 • ADMITERE CLASA a V-a 2019

Componența claselor a V-a, an școlar 2019-2020

 

 • EVALUAREA NAŢIONALĂ 2019

Ierarhia elevilor după media de la Evaluarea Națională

Anunţ

Repartizare candidaţi – 18.06.2019

Repartizare candidaţi – 20.06.2019

 

 • COMPETENŢE LINGVISTICE ŞI DIGITALE 2019

Anunţ

Repartizare candidaţi – Proba A

Repartizare candidati -Proba D

 

 • ATESTATUL PROFESIONAL LA DISCIPLINA INFORMATICA 2019

Repartizare – clasa a XII-a MI1

Repartizare – clasa a XII-a MI2

Rezultate atestat 

 

 • Concursul judeţean ,,Vorbiţi, scrieţi româneşte!“ 2019 – clasele primare

Afiş concurs

Repartizare candidaţi – 18.05.2019

Rezultate parţiale clasa a II-a

Rezultate parţiale clasa a III-a

Rezultate parţiale clasa a IV-a

Rezultate finale

 

 

 • PROBE DE APTITUDINI – clasa a IX-a – an şcolar 2019-2020

Anunţ

Repartizare proba de aptitudini muzicale şi interviu – 15.05.2019

Orele de susţinere a probelor lingvistice – 15.05.2019

Notă – 16.05.2019

Rezultate probe de aptitudini şi interviu

Programare aptitudini fizice – 16.05.2019

Notă – 17.05.2019

Rezultate proba de aptitudini fizice

Programare aptitudini artistice – 17.05.2019

Rezultate proba de aptitudini artistice

Rezultate finale probe de aptitudini

 

 • Concursul Naţional de Chimie “NOI ŞI CHIMIA?!” , 2019 – clasa a VII-a

Program

Rezultate concurs

 

 • Concursul Naţional de Biologie “George Emil Palade” – ediţia a V-a, martie-iunie 2019 

Anunţ

Repartizarea elevilor participanţi

Rezultate – clasa a V-a

Rezultate – clasa a VI-a

Rezultate finale – clasa a V-a

Rezultate finale – clasa a VI-a

 

Anunţ

Acord de parteneriat

Repartizare candidaţi – 13.04.2019

Rezultate Concursul „Vorbiţi, scrieţi româneşte!” 2018-2019

 

 

 

 

 

          Rezultate concurs

 

 

 

 • Conferinţele BookLand Evolution 2019. Anunţ

 

 

 • Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor – perioadă nedeterminată. Anunţ

 

 

 • OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ – AN ŞCOLAR 2018-2019

Criterii de calificare a elevilor la etapa naţională a olimpiadei naţionale de limba germană modernă – an şcolar 2018-2019

Olimpiada naţională de limba germană modernă–faza judeţeană se va desfăşura sâmbătă, 2 martie 2019, la Colegiul Naţional “Jean Monnet” Municipiul Ploieşti

Anunţ pentru elevi    – Olimpiada de limba germana, etapa judeţeană , 2 martie 2019
Repartizarea elevilor în săli
Rezultate parţiale
Contestaţii
Criterii de acordare a premiilor
Rezultate
Rezultate finale PH
Rezultate finale Olimpiada de Limba Germană Modernă

 

 • Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat. Anunţ

 

 • CONCURSUL  NAȚIONAL  DE  CHIMIE ”NOI  ȘI  CHIMIA?!”

Tabel nominal cu elevii participanţi la concurs – 11 decembrie 2018

 

Anunţ concurs

Anunţ dosar de concurs

Calendarul desfășurării etapelor la concurs

 

 • Concurs pentru ocuparea postului vacant de pedagog – 1/2 norma

Anunţ concurs

Anunţ dosar de concurs

Calendarul desfășurării etapelor la concurs

Tematica concursului

 

 

 • CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PAZNIC

Anunţ

Calendarul desfăşurării etapelor la concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic

Bibliografie concurs

 

 • EXAMEN CLASA a V-a

REPARTIZARE SĂLI – CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZĂ – 19 iunie 2018

Tabel nominal cu deciziile Comisiei de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene de recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a  V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație intenațională

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAŢII

ANUNŢ CONTESTAŢII

 

 • EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018

ANUNŢ

REPARTIZARE CANDIDAŢI – 11 iunie 2018

REPARTIZARE CANDIDAŢI – 13 iunie 2018

 

 • PROBA DE APTITUDINI MUZICALE SI INTERVIU

ANUNŢ – PROBA DE APTITUDINI

NOTĂ  – PROBA DE APTITUDINI

PROGRAMARE – PROBE DE APTITUDINI- 16.05.2018

REZULTATE PROBE APTITUDINI – 16.05.2018

NOTĂ – APTITUDINI FIZICE

PROGRAMARE – PROBA DE APTITUDINI FIZICE – COMISIA I

PROGRAMARE – PROBA DE APTITUDINI FIZICE – COMISIA II

REZULTATE – PROBA DE APTITUDINI FIZICE – 17.05.2018

NOTĂ – PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE

REPARTIZARE – PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE – 18.05.2018

REZULTATE – PROBA DE APTITUDINI ARTISTICE – 18.05.2018

REZULTATE FINALE – PROBE DE APTITUDINI – 22.05.2018

 

 • EXAMENUL PENTRU ADMITERE ÎN CLASELE BILINGVE

Programare – proba scrisă la disciplina LIMBA ENGLEZĂ – seria 1

Programare – proba scrisă la disciplina LIMBA ENGLEZĂ – seria 2

Programare – proba scrisă la disciplina LIMBA FRANCEZĂ

Programare – proba scrisă la disciplina LIMBA GERMANĂ

Programare – proba scrisă la disciplina LIMBA SPANIOLĂ

Echivalări –  LIMBA ENGLEZĂ

Echivalări –  LIMBA FRANCEZĂ, LIMBA GERMANĂ

Repartizarea candidaţilor  – proba orală – LIMBA ENGLEZĂ – 17 mai 2018

Repartizarea candidaţilor  – proba orală – LIMBA ENGLEZĂ – 18 mai 2018

Repartizarea candidaţilor  – proba orală – LIMBA FRANCEZĂ – 17 mai 2018

Repartizarea candidaţilor  – proba orală – LIMBA GERMANĂ

Repartizarea candidaţilor  – proba orală – LIMBA SPANIOLĂ

Anunţ – afişarea  rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor în limba modernă

Rezultate – LIMBA ENGLEZĂ

Rezultate – LIMBA FRANCEZĂ

Rezultate – LIMBA GERMANĂ

Rezultate – LIMBA SPANIOLĂ

Rezultate contestaţii – LIMBA ENGLEZĂ

Rezultate contestaţii – LIMBA FRANCEZĂ

Rezultate contestaţii – LIMBA GERMANĂ

Rezultate contestaţii – LIMBA SPANIOLĂ

 

 

 • ÎNSCRIERE CLASA a V-a, AN SCOLAR 2018-2019

Ordinul Nr. 4797 privind Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unităţile de învăţământ preuniversitar

Calendarul admiterii în clasa a V-a, an şcolar 2018-2019

Oferta educaţională – an şcolar 2018-2019

Anunţ important

Înscrierea pentru clasa a V-a obişnuită din C.N. “Jean Monnet” Ploieşti

Procedura pentru organizarea şi desfăşurarea testului de competenţă lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională

 

Rezultate

 

 • CONCURSUL NAȚIONAL DE BIOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” Etapa Județeană – 05.05.2018  

Rezultate clasa a V-a 

Rezultate clasa a VI-a

 

 

 • Concursul Judeţean ,,Vorbiţi, scrieţi româneşte!“, din cadrul proiectului educațional ,,Arc peste timp“, înscris în C A E J, la poziția 29, 2018.   Vezi toată știrea

Anunţ

Acord parteneriat

Rezultate clasa a V-a

Rezultate clasa a VI-a

Rezultate clasa a VII-a

Rezultate clasa a VIII-a

Repartizarea elevilor – 19.05.2018

Rezultate clasa a II-a

Rezultate clasa a III-a

Rezultate clasa a IV-a

Rezultate+premii clasa a II-a

Rezultate+premii clasa a III-a

Rezultate+premii clasa a IV-a

 

 • ÎNSCRIERI CLASA a IX-a, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTORI – EDUCATOARE, AN ŞCOLAR 2018-2019

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

Anunţ

Probe de aptitudini

Graficul desfăşurării probelor de aptitudini

 

 • PLANIFICAREA ORELOR DE PREGĂTIRE REMEDIALĂ ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENELOR NAŢIONALE – AN ŞCOLAR 2017-2018

Clasa a XII-a 

Clasa a VIII-a

 

 • ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
 • Anunț

Ordin privind aprobarea Calendarului şi Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

Înscriere învăţământ primar

Anunţ important

 

 

 

ANUNȚ

Repartizarea candidaților la proba E)a) – Limba și literatura română, 19.03.2018

Repartizarea candidaților la proba E)c) – 21.03.2018

Repartizarea candidaților la proba E)d) – 22.03.2018

 

 

 • OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ – GIMNAZIU – faza județeană, 07.03.2018.

Rezultate parțiale

Rezultate finale

 

 

 • OLIMPIADA DE PSIHOLOGIE ŞI PEDAGOGIE A LICEELOR PEDAGOGICE – faza judeţeană – 3 martie 2018

Rezultate – Olimpiada de psihologie si pedagogie

Anunt contestatii

 

 • OLIMPIADA DE LIMBA SPANIOLĂ – faza judeţeană – 3 martie 2018 – Rezultate

 

 • SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ  2018

ANUNȚ

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR – LIMBA ROMÂNĂ – 05.03.2018

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR – MATEMATICĂ – 06.03.2018

 

 • ÎNSCRIERE ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

Ordin privind aprobarea Calendarului şi Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019

Înscriere învăţământ primar

Anunţ important

 

 • Colegiul Național “Jean Monnet” Ploiești organizează etapa județeană a Olimpiadei de limba germană modernă pe data de 24.02.2018, începând cu ora 9.00.  Accesul elevilor participanți va fi  permis în săli până la ora 8.30.  Alte informații utile găsiți în meniul Olimpiade/concursuri

Rezultate finale – Olimpiada de limba germană modernă

Rezultate Olimpiada de limba germană modernă  – Liceu – 28.02.2018

Rezultate Olimpiada de limba germană modernă

 

 • BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018          

REZULTATE – PROBA C

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR -PROBA C – 23.02.2018

REZULTATE PROBA D

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR – PROBA C – 21.02.2018

REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR – PROBA C – 22.02.2018

ANUNŢ IMPORTANT

ANUNŢ – PROBA A

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR – PROBA A

REZULTATE PROBA A

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR -PROBA D

 

                      BIBLIOGRAFIE CONCURS PAZNIC

 

În perioada martie- mai 2017 se desfășoară la Colegiul Național ”Jean Monnet” Ploiești proiectul ”Școli- ambasador ale Parlamentului European” în România.

banner

 

Anunt clasa a IX-a PEDAGOGIC

Tabel program pregatire clasa a VIII-a an scolar 2016-2017

 

SESIZAREA NEREGULILOR SAU DISFUNCTIONALITATILOR LA EXAMENELE NATIONALE SE POATE FACE PRIN :
TEL VERDE NATIONAL: 0800801100 – Telefon gratuit la care cetatenii pot semnala neregulile aparute in organizarea si desfasurarea concursului.

De asemenea, eventualele fapte de cooruptie pot fi semnalate 

si pe site-ul: www.educatiepentruviitor.edu.ro


TELVERDE AL INSPECTORATULUI SCOLAR 0800816244

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, an școlar 2016-2017- ANUNȚ IMPORTANT

Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, an școlar 2016-2017- PRECIZĂRI IMPORTANTE

Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, an școlar 2016-2017- Repartizare candidați în săli

Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a, an școlar 2016-2017- Repartizare candidați în săli- Matematică

 

BACALAUREAT 2017

REZULTATE PROBA C- COMPETENȚE LINGVISTICE

PROBA C- REPARTIZARE CANDIDAȚI COMPETENȚE LIMBA MODERNĂ- Text audiat și scris-14 iunie 2017

PROBA C- Text audiat și scris- ANUNȚ IMPORTANT

PROBA C- REPARTIZARE CANDIDAȚI COMPETENȚE LIMBA MODERNĂ- Oral- 15-16 iunie 2017

PROBA C- Oral- ANUNȚ IMPORTANT

BAC SPANIOL- 16 iunie 2017

 

REZULTATE PROBA A- COMPETENȚE LIMBA ROMÂNĂ

PROBA A- REPARTIZARE CANDIDAȚI COMPETENȚE LIMBA ROMÂNĂ

 

REZULTATE PROBA D- COMPETENȚE DIGITALE

PROBA D- REPARTIZARE CANDIDAȚI COMPETENȚE DIGITALE 9-13.06.2017

PROBA D- Competențe digitale -ANUNȚ IMPORTANT

 

Lectii titularizare 2017

Clasa a IX-a – proba de aptitudini profil invatator – educatoare  2017

 

Rezultate finale probe aptitudini mai 2017

 

Anunt probe aptitudini artistice 26 mai 2017

Rezultate probe aptitudini artistice 26 mai 2017

 

Rezultate proba aptitudini fizice comisia 1

Rezultate proba aptitudini fizice comisia 2

 

Rezultate proba  aptiduni muzicale si interviu

 

Inscrieri clasa a IX-a profil invatator-educatoare 2017

 

Rezultate Concurs National Scolar George Emil Palade clasa a V-a- faza judeteana

Rezultate Concurs National Scolar George Emil Palade clasa a VI-a- faza judeteana

 

Anunt-Vorbiti-scrieti-romaneste mai 2017

 

Buget venituri proprii 2017

Buget local 2017 si estimari 2018-2020

 

Scoala Altfel 2017

 

Criterii specifice pretransfer 2017

Hotarare CA- Colegiul National “Jean Monnet”

 

Clasa pregatitoare 2017

Calendar inscriere 2017

Metodologie inscriere 2017

Anunt clasa pregatitoare 2017-2018

Cerere tip

Documente pentru inscriere clasa pregatitoare 2017-2018

OMEN 3247_ 2017

Punctaje criterii specifice clasa pregatitoare

Evaluarea psihosomatica

Cabinete

Datele

Galerie clase pregatitoare

 

Inscriere invatamant primar 2017

Program “Scoala dupa Scoala”  2017

SIMULARE EXAMENE NATIONALE MARTIE 2017

EXAMENE NATIONALE

Gradatie de merit sesiunea 2017

Ordinul ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 6.161/22.12.2016 pentru aprobarea metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

 

Mobilitate personal didactic 2017

 

Planificare recuperare invatamant primar

Planificare recuperare gimnaziu si liceu

OLIMPIADA NATIONALA DE LIMBA GERMANA aici
 Elevi participanti la FAZA NATIONALA a olimpiadelor si concursurilor scolare 2015-2016 aici
 Anunt “Vorbiţi, scrieţi româneşte!”, gimnaziu  aici

 

REPARTIZAREA GRUPELOR DE EXCELENTA LA C.N.J.M aici

 

PLAN DE SCOLARIZARE ANUL SCOLAR 2015-2016 aici

ELEVII CALIFICAŢI LA FAZA NAŢIONALĂ 

A OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  2015-2016 aici

 

Buget 2016 – Buget local aici

Buget 2016 VPS – aici

Orar C.N. Jean  Monnet

Orar invatatori C.N.Jean Monnet