Acasa

”Viitorul este un edificiu misterios pe care îl construim astăzi pentru mâine; să-l făurim deci din ceea ce avem mai bun în suflet, să-l făurim cu dragoste!”

        Misiunea  Colegiului National „Jean Monnet” Ploiesti  este aceea de a sprijini demersul didactic, în scopul îmbunătăţirii activităţii, al formării continue a cadrelor didactice şi al atingerii de către elevi a nivelului optim de performanţă, aspecte care să permită realizarea finalităţilor generale ale învăţământului preuniversitar românesc.

        Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi europene. Ţintele strategice urmărite :

  • Realizarea cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate;
  • Realizarea unui învăţământ axat pe aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev;
  • Utilizarea unui sistem eficient de comunicare;
  • Promovarea imaginii şcolii noastre pe plan local, naţional şi internaţional.

 ECDLSigla Centrul excelentaCENTRU DE EXCELENTA

BIOLOGIE CLS a -IX -a

CHIMIE CLS  a – VIII -a

 

Inscriere clasa pregatitoare aici

PLAN DE SCOLARIZARE ANUL SCOLAR 2015-2016 aici

ELEVII CALIFICAŢI LA FAZA NAŢIONALĂ 

A OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  2015-2016 aici

Regulament de Ordine Interioara 2014-2015  aici

Conditiile specifice  in vederea ocuparii posturilor didactice in etapele  de transfer consimtit intre unitatile de invatamant  aici

Criteriile specifice de selectare a cadrelor didactice ce participa la etapa de pretransfer consimtit aici

Situatie concurs VSR-primar, 09.05.2015

Rezultate concurs clasele II-IV aici

 

Rezultate concurs VSR  V-VIII

Rezultate clasa a V-a aici

Rezultate clasa a VI-a aici

Rezultate clasa a VII-a aici

Rezultate clasa a VIII-a aici

 

Rezultate “George Emil Palade” aici

Colegiul Naţional ,, Jean Monnet “ Municipiul Ploieşti vă invită să participaţi la Concursul Judeţean
,, Vorbiţi, scrieţi româneşte!“, în ziua de 9 Mai 2015.
Concursul este inclus in Proiectul ,,Arc peste timp “, înscris in Calendarul Activităților Educative Județene 2015 (poziția 10) și se adresează elevilor din clasele II-IV

                                                                                                    (vezi toată știrea) .

ADMITERE IN INVATAMANTUL  LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2015-2016

PROGRAM DE PREGĂTIRE   PENTRU PROBELE DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MODERNĂ aici